Základní škola
sv. Voršily v Praze

Výlet do Kláštera sv. Anežky

V sobotu 16. září se uskutečnil výlet skupiny 26 dětí naší školy do Kláštera sv. Anežky v rámci projektu „Poznáváme poutní místa Čech a Moravy III.“ Od školy jsme  se vydali spolu s otcem Benediktem, sestrou Veronikou a paní učitelkou Stáňou směr Haštalské náměstí. Cestou nám otec Benedikt  vyprávěl zajímavosti z historie Prahy a děti se aktivně zapojovaly svými znalostmi. Po mši svaté v kostele sv. Haštala jsme poobědvali na krásné přilehlé farní zahradě. Příjemný odpočinek vystřídala hra s tématem sv. Anežky. Děti po skupinkách plnily úkoly a v závěru hry je čekalo hledání pokladu. Z fary jsme se vydali do Kláštera sv. Anežky, který byl doslova za rohem. Klášterem nás provedla paní průvodkyně v rámci programu „Po stopách sv. Anežky“. Klášter se nám všem moc líbil a o svých zážitcích jsme si povídali cestou zpět ke škole. Rozloučili jsme se společnou modlitbou a poděkováním za krásně prožitý den.

Stanislava Šimková

beDesign.cz

Přihlášení