Základní škola
sv. Voršily v Praze

Aktivity šesťáků s mapami

Na začátku 2. pololetí se šesťáci při výuce zeměpisu zdokonalovali v praktických dovednostech při práci s mapou. Absolvovali ve skupinách (dvojice až čtveřice) orientační hru v méně frekventovaných ulicích v okolí školy. Při ní hledali na v mapě zakreslených místech, jakou barvou je barevnými křídami pomalován obrubník, či kus chodníku. Další aktivita s turistickými mapami probíhala ve třídě. Šlo o naplánování vhodného jednodenního výletu na cca 20km, který potom učiteli nad mapou společně prezentovali (každý člen skupiny část trasy). Všechny skupiny prokázaly snahu, někteří i velký zápal a v případě orientační hry též velkou rychlost. Věřím, že se mnozí těmito aktivitami posunuli dál v dovednosti, jak využít mapu a orientovat se podle ní.

Matouš Šimek

beDesign.cz

Přihlášení